HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 37 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 80
5
Navigeren op het scherm
U kunt een of meerdere van de volgende methoden gebruiken om door het computerscherm navigeren:
Aanraakbewegingen rechtstreeks op het computerscherm gebruiken.
Met aanraakbewegingen op het touchpad.
Een optionele muis of een optioneel toetsenbord gebruiken (moet apart worden aangeschaft).
Een schermtoetsenbord gebruiken.
EasyPoint-muisbesturing gebruiken.
Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken
Met het touchpad kunt u met eenvoudige vingerbewegingen op het computerscherm navigeren en de pointer
besturen. U kunt ook de linker- en rechterknoppen van het touchpad gebruiken zoals u de corresponderende
knoppen van een externe muis zou gebruiken. Om op een aanraakscherm te navigeren (alleen bepaalde
producten), raakt u het scherm aan met behulp van de bewegingen die in dit hoofdstuk worden beschreven.
Als u bewegingen wilt aanpassen en video's wilt zien over hoe u ze kunt gebruiken, typt u
configuratiescherm
in het zoekvak van de taakbalk, selecteert u
&RQƬJXUDWLHVFKHUP
en vervolgens
selecteert u
Hardware en geluiden
. Klik onder
Apparaten en printers
op
Muis
.
Sommige producten bevatten een precisie-touchpad dat verbeterde gebarenfunctionaliteit biedt. Als u wilt
weten of u een precisie-touchpad hebt en als u aanvullende informatie zoekt, selecteert u
Start
,
Instellingen
,
Apparaten
en vervolgens
Touchpad
.
OPMERKING:
Tenzij anders vermeld kunnen bewegingen worden gebruikt op zowel een touchpad als een
aanraakscherm.
Tikken
Wijs een item op het scherm aan en tik met uw vinger in de touchpadzone of op het aanraakscherm om het
item te selecteren. Dubbeltik op een item om het te openen.
Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken
25
Sample