HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 34 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 80
Videoapparaten aansluiten met een HDMI-kabel (alleen bepaalde producten)
OPMERKING:
Als u een HDMI-apparaat op de computer wilt aansluiten, hebt u een HDMI-kabel nodig die u
apart moet
DDQVFKDƫHQµ
Als u het beeld van het computerscherm op een
KLJK±GHƬQLWLRQ±WHOHYLVLH
of -monitor wilt weergeven, sluit u
het
KLJK±GHƬQLWLRQ±DSSDUDDW
aan de hand van de volgende instructies aan:
1.
Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van de computer.
2.
Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de
KLJK±GHƬQLWLRQ
televisie of monitor.
3.
Druk op
f4
om te bladeren door de vier weergavestatussen:
Alleen computerscherm:
hiermee wordt het beeld alleen weergegeven op het beeldscherm van de
computer.
Dupliceren:
hiermee wordt het beeld gelijktijdig weergegeven op zowel de computer als het
externe apparaat.
Uitspreiden:
hiermee wordt het beeld uitgespreid weergegeven op zowel de computer als het
externe apparaat.
Alleen tweede scherm:
hiermee wordt het beeld alleen weergegeven op het externe apparaat.
Telkens wanneer u op
f4
drukt, verandert de weergavetoestand.
OPMERKING:
Als u de optie Uitbreiden kiest, moet u voor de beste resultaten de schermresolutie van
het externe apparaat als volgt verhogen. Selecteer de knop
Start
, vervolgens het pictogram
Instellingen
en daarna
Systeem
. Selecteer onder
Beeldscherm
de juiste resolutie en selecteer
vervolgens
Wijzigingen behouden
.
HDMI-audio
FRQƬJXUHUHQ
HDMI is de enige video-interface die
KLJK±GHƬQLWLRQ
video en audio ondersteunt. Ga als volgt te werk om
HDMI-audio in te schakelen nadat u een HDMI-tv op de computer hebt aangesloten:
1.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
Luidsprekers
in het systeemvak aan de rechterkant van
de taakbalk en selecteer daarna
Afspeelapparaten
.
2.
Selecteer op het tabblad
Afspelen
de naam van het digitale uitvoerapparaat.
3.
Selecteer
Als standaard instellen
en selecteer
OK
.
22
Hoofdstuk 4
Geniet van entertainmentvoorzieningen
Sample