HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 30 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 80
1.
Selecteer het pictogram voor de netwerkstatus op de taakbalk.
2.
Selecteer
Netwerk- en internetinstellingen
.
3.
Selecteer in het gedeelte
Netwerk en internet
de optie
Mobiel
en selecteer vervolgens
Geavanceerde
opties
.
Sommige aanbieders van mobiele netwerkdiensten vereisen het gebruik van een SIM-kaart (Subscriber
Identity Module). Een SIM-kaart bevat basisgegevens over u, zoals een persoonlijk
LGHQWLƬFDWLHQXPPHU
(PIN),
en over het netwerk. Op sommige computers is een SIM-kaart vooraf geïnstalleerd. Als de SIM-kaart niet
vooraf is geïnstalleerd, wordt deze geleverd bij de documenten voor HP Mobiele breedband of wordt deze
apart geleverd door de aanbieder van de mobiele netwerkdiensten.
Informatie over HP Mobiele breedband en over de manier waarop u de diensten van een aanbieder van
mobiele netwerkdiensten activeert, vindt u in het pakket met informatie over HP Mobiele breedband dat bij de
computer is geleverd.
GPS gebruiken (alleen bepaalde producten)
De computer kan zijn voorzien van een GPS-apparaat (Global Positioning System). GPS-satellieten geven
locatie-, snelheids- en richtinggegevens door aan systemen die met GPS zijn uitgerust.
Als u gps wilt inschakelen, moet de locatie ingeschakeld zijn bij de instelling Locatie.
Typ
locatie
in het zoekvak van de taakbalk, selecteer
Privacyinstellingen voor locatie
en selecteer
vervolgens een instelling.
Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde
producten)
Een Bluetooth-apparaat biedt draadloze communicatie binnen een klein bereik, ter vervanging van fysieke
kabelverbindingen waarmee elektronische apparaten vroeger werden aangesloten. Voorbeelden van
dergelijke apparaten zijn:
Computers (desktopcomputer, notebookcomputer)
Telefoons (mobiele telefoon, draadloze telefoon, smartphone)
Weergaveapparaten (printer, camera)
Audioapparaten (headset, luidsprekers)
Muis
Extern toetsenbord
Bluetooth-apparaten aansluiten
Voordat u een Bluetooth-apparaat kunt gebruiken, moet u een Bluetooth-verbinding tot stand brengen.
1.
Typ
bluetooth
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens
Bluetooth-instellingen en
instellingen van overige apparaten
.
2.
Schakel
Bluetooth
in als dat nog niet is gebeurd.
3.
Selecteer
Bluetooth- of ander apparaat toevoegen
en selecteer
Bluetooth
in het dialoogvenster
Een
apparaat toevoegen
.
4.
Selecteer uw apparaat in de lijst en volg de aanwijzingen op het scherm.
18
Hoofdstuk 3
Verbinding maken met een netwerk
Sample