HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 3 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 80
Kennisgeving aangaande de veiligheid
WAARSCHUWING!
U kunt het risico van letsel door verbranding of van oververhitting van de computer
beperken door de computer niet op schoot te nemen en de ventilatieopeningen van de computer niet te
blokkeren. Gebruik de computer alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg dat de luchtcirculatie niet
wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele printer naast de computer) of
een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of kleding). Zorg er ook voor dat de
netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen met de huid of een voorwerp van zacht
materiaal. De computer en de netvoedingsadapter voldoen aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken
die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals
JHGHƬQLHHUG
door de International Standard for Safety of
Information Technology Equipment (IEC 60950-1).
iii
Sample