HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 26 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 80
Tabel 2-8
Actietoetsen en hun beschrijvingen (vervolg)
Symbool
Beschrijving
Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in).
Hiermee schakelt u de vliegtuigmodus en de voorziening voor draadloze communicatie in of uit.
OPMERKING:
De toets voor de vliegtuigmodus wordt ook wel knop voor draadloze communicatie genoemd.
OPMERKING:
Er moet een draadloos netwerk zijn ingesteld voordat er een draadloze verbinding kan
worden gemaakt.
Onderkant
Tabel 2-9
Onderdelen aan de onderkant en hun beschrijvingen
Onderdeel
Beschrijving
Ventilatieopening
Deze opening zorgt voor luchtkoeling van de interne onderdelen.
OPMERKING:
De ventilator van de computer start automatisch om
interne onderdelen te koelen en oververhitting te voorkomen. Het is
normaal dat de interne ventilator automatisch aan- en uitgaat
wanneer u de computer gebruikt.
Labels
De labels die zijn aangebracht op de computer, bieden informatie die u nodig kunt hebben wanneer u
problemen met het systeem probeert op te lossen of wanneer u de computer in het buitenland gebruikt.
Labels kunnen van papier zijn of gedrukt zijn op het product.
BELANGRIJK:
Controleer de volgende locaties voor de in dit gedeelte beschreven labels: de onderkant van
de computer, in de accuruimte, onder de onderhoudsklep, op de achterkant van het scherm of aan de
onderkant van een tabletstandaard.
14
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample