HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 22 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 80
Knop, luidsprekers en vingerafdruklezer
Tabel 2-6
Knop, luidsprekers, ventilatieopening en vingerafdruklezer en hun beschrijvingen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Aan-uitknop
Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan-
uitknop om de computer in te schakelen.
Als de computer is ingeschakeld, drukt u kort op de aan-
uitknop om de slaapstand te activeren.
Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de
aan-uitknop om de slaapstand te beëindigen (alleen
bepaalde producten).
Als de computer in de hibernationstand staat, drukt u kort
op de aan-uitknop om de hibernationstand te beëindigen.
VOORZICHTIG:
De aan-uitknop ingedrukt houden, resulteert in
het verlies van niet-opgeslagen gegevens.
Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures
geen resultaat hebben, houdt u de aan-uitknop minstens vijf
seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
Raadpleeg de opties in energiebeheer voor meer informatie over
uw energie-instellingen:
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
Energie
en selecteer vervolgens
Energiebeheer
.
(2)
Luidsprekers
Deze produceren geluid.
(3)
Ventilatieopening
Deze opening zorgt voor luchtkoeling van de interne onderdelen.
10
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample