HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 20 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 80
Toetsenbordzone
Touchpad
Tabel 2-4
Onderdelen van het touchpad en hun beschrijvingen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Touchpadzone
Hiermee worden uw vingerbewegingen gelezen om de aanwijzer
te verplaatsen of items op het scherm te activeren.
OPMERKING:
Zie
Bewegingen voor het touchpad en het
aanraakscherm gebruiken
op pagina
25
voor meer informatie.
(2)
Linkerknop van het touchpad
Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een
externe muis.
(3)
Rechterknop van het touchpad
Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een
externe muis.
8
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample