HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 17 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 80
Linkerkant
Tabel 2-2
Onderdelen aan de linkerkant en hun beschrijvingen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
RJ-45-netwerkconnector met statuslampjes
Hierop sluit u een netwerkkabel aan.
Wit: het netwerk is aangesloten.
Oranje: er vindt een nieuwe activiteit plaats in het netwerk.
(2)
HDMI-poort
Hiermee kunt u de computer aansluiten op een optioneel video-
of audioapparaat, zoals een
KLJK±GHƬQLWLRQ
televisie, andere
compatibele digitale apparatuur of audioapparatuur, of een snel
HDMI apparaat
³+LJK±'HƬQLWLRQ
Multimedia Interface).
(3)
USB Type-C-poort
Hiermee sluit u een USB-apparaat, zoals een mobiele telefoon,
camera, activiteittracker of smartwatch, aan. Deze poort biedt
ook gegevensoverdracht.
OPMERKING:
Mogelijk zijn er adapters en/of kabels
(afzonderlijk aan te
VFKDƫHQ´
vereist.
(4)
Schijfeenheidlampje (alleen bepaalde
producten)
Wit knipperend: er wordt geschreven naar of gelezen van
de vaste schijf.
(5)
Aan-uitlampje
Aan: De computer is ingeschakeld.
Knipperend: de computer staat in de slaapstand, een
energiebesparingsmodus. Het beeldscherm en andere
niet-benodigde onderdelen worden uitgeschakeld.
Uit: de computer is uitgeschakeld of staat in de
hibernationstand. De hibernationstand is een
energiebesparingsmodus waarin zo min mogelijk energie
wordt verbruikt.
(6)
Combostekker voor audio-uit (hoofdtelefoon)/
audio-in (microfoon)
Hierop kunt u optionele stereoluidsprekers met eigen voeding,
een hoofdtelefoon, een oortelefoon, een headset of een kabel
van een televisietoestel aansluiten. Ook kunt u hierop de
microfoon van een optionele headset aansluiten. Deze ingang
ondersteunt geen optionele zelfstandige microfoons.
Linkerkant
5
Sample