HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 13 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 80
1
Aan de slag
Deze computer is een krachtig hulpmiddel waarmee u uw werkprestaties en entertainmentervaring kunt
verbeteren. Dit hoofdstuk bevat informatie over wat u na de
FRQƬJXUDWLH
van uw computer moet doen en
waar u meer HP bronnen kunt vinden. U leest hier ook wat u allemaal voor leuke dingen met uw computer
kunt doen.
Aanbevolen procedures
Nadat u de computer hebt
JHFRQƬJXUHHUG
en geregistreerd, wordt u aangeraden de volgende stappen uit te
voeren om optimaal te
SURƬWHUHQ
van uw slimme investering:
Maak een back-up van uw vaste schijf door herstelmedia te maken. Zie
Back-ups maken, herstellen en
bestanden terugzetten
op pagina
52
.
Als u dat nog niet heeft gedaan, verbindt u de computer met een bekabeld of draadloos netwerk.
Raadpleeg
Verbinding maken met een netwerk
op pagina
16
voor meer informatie.
Leer de hardware en software van de computer kennen. Raadpleeg
Vertrouwd raken met de computer
op pagina
3
en
Geniet van entertainmentvoorzieningen
op pagina
20
voor meer informatie.
Koop antivirussoftware of voer een update uit. Zie
Antivirussoftware gebruiken
op pagina
42
.
Aanbevolen procedures
1
Sample