HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 9 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 77
7
Underhåll av datorn
.....................................................................................................................................
34
Förbättra prestanda
............................................................................................................................................
34
Använda Diskdefragmenteraren
.......................................................................................................
34
Använda Diskrensning
.......................................................................................................................
34
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa produkter)
......................................................................
34
,GHQWLƬHUD
HP 3D DriveGuards status
.............................................................................
35
Uppdatera program och drivrutiner
....................................................................................................................
35
Rengöra datorn
....................................................................................................................................................
35
Rengöringsprocedurer
......................................................................................................................
35
Rengöra bildskärmen
......................................................................................................
36
Rengöra sidorna eller höljet
...........................................................................................
36
Rengöra styrplattan, tangentbordet eller musen (endast vissa produkter)
.................
36
Resa med eller transportera datorn
....................................................................................................................
36
8
Skydda datorn och informationen
.................................................................................................................
38
Använda lösenord
................................................................................................................................................
38
Skapa lösenord i Windows
................................................................................................................
38
Skapa lösenord i Setup Utility (BIOS)
................................................................................................
39
Använda Windows Hello (endast vissa produkter)
..............................................................................................
39
Använda programvara för internetsäkerhet
.......................................................................................................
40
Använda antivirusprogramvara
........................................................................................................
40
Använda brandväggsprogramvara
...................................................................................................
40
Installera programvaruuppdateringar
................................................................................................................
40
Använda HP Device as a Service (endast vissa produkter)
.................................................................................
41
Skydda det trådlösa nätverket
............................................................................................................................
41
Säkerhetskopiera program och information
.......................................................................................................
41
Använda en säkerhetskabel som tillval (endast vissa produkter)
......................................................................
41
9
Använda Setup Utility (BIOS)
........................................................................................................................
42
Starta Setup Utility (BIOS)
...................................................................................................................................
42
Uppdatera Setup Utility (BIOS)
............................................................................................................................
42
Ta reda på BIOS-versionen
................................................................................................................
42
Ladda ned en BIOS-uppdatering
.......................................................................................................
43
10
Använda HP PC Hardware Diagnostics
..........................................................................................................
45
Använda HP PC Hardware Diagnostics Windows (endast vissa modeller)
.........................................................
45
Hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows
.................................................................................
45
Hämta den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics Windows
....................
46
ix
Sample