HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 76 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 77
initiera strömsparläge och viloläge
28
installera
tillval, säkerhetskabel
41
Inställningar för Remote HP PC
Hardware Diagnostics UEFI
anpassa
48
använda
48
integrerad numerisk knappsats,
LGHQWLƬHUD
11
interna mikrofoner,
LGHQWLƬHUD
6
International Association of
Accessibility Professionals
56
Internetsäkerhet, programvara
40
K
kamera
använda
19
LGHQWLƬHUD
6
kameralampa, hitta
6
knappar
höger styrplatta
7
ström
9
vänster på styrplattan
7
komponenter
bildskärm
6
höger sida
4
tangentbordsområde
7
undersidan
13
vänster sida
5
komponenter på höger sida
4
komponenter på underkanten
13
komponenter på vänster sida
5
kontakter
ström
4
kontroller för trådlöst
knapp
15
operativsystem
15
kritisk batteriladdning
31
kundsupport, tillgänglighet
62
L
lampa för avstängt ljud,
LGHQWLƬHUD
8
lampa för trådlöst
15
lampor
caps lock
8
enhet
5
kamera
6
nätadapter- och batteri-
4
RJ-45-status (nätverk)
5
ström
5
stäng av
8
ljud
HDMI-ljud
21
headset
20
högtalare
19
hörlurar
19
justerar volym
12
ljudinställningar
20
ljudavstängning, åtgärdstangent
13
ljudinställningar, använda
20
ljudutgång (hörlurar)/ljudingång
(mikrofon), kombinationsuttag,
LGHQWLƬHUD
5
låg batteriladdningsnivå
31
lösenord
Setup Utility (BIOS)
39
Windows
38
M
maskinvara, hitta
3
MEID-nummer
16
Miracast
22
mobilt bredband
aktivera
16
IMEI-nummer
16
MEID-nummer
16
N
numeriskt tangentbord, inbyggt
11
nästa spår, åtgärdstangent
12
nätverksuttag,
LGHQWLƬHUD
5
O
operativsystemskontroller
15
P
paustangent
12
Pekplatteknappar
LGHQWLƬHUD
7
pekskärmsgester
HQƬQJHUVGUDJQLQJ
27
platser
minneskortläsare
4
portar
HDMI
5, 20
USB SuperSpeed
4
USB Type-C
5, 22
precisionsstyrplatta
använda
23
produktnamn och nummer, dator
13
Program installerat
hitta
3
programvara
Diskdefragmenteraren
34
Diskrensning
34
hitta
3
programvaruuppdateringar,
installera
40
publikt WLAN, anslutning
16
R
rengöra datorn
35
resa med datorn
14, 36
resurser, tillgänglighet
61
RJ-45-statuslampor (nätverk),
LGHQWLƬHUD
5
RJ-45-uttag (nätverk),
LGHQWLƬHUD
5
S
serienummer, dator
13
serviceetiketter, hitta
13
Setup Utility (BIOS), lösenord
39
skötsel av datorn
35
specialtangenter, använda
11
standarder och lagstiftning,
tillgänglighet
58
startordning, ändra
51
stoppa, åtgärdstangent
12
ström
batteri
30
extern
32
strömhantering
28
strömknapp,
LGHQWLƬHUD
9
strömlampor,
LGHQWLƬHUD
5
strömsparläge
avsluta
28
initiera
28
strömsparläge och viloläge, initiera
28
strömuttag
LGHQWLƬHUD
4
styrplatta
använda
23
styrplattegester
I\UƬQJHUVWU\FNQLQJ
25
WUHƬQJHUVVYHS
26
WUHƬQJHUVWU\FNQLQJ
25
64
Index
Sample