HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 75 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 77
Index
A
ansluta till ett nätverk
15
ansluta till ett trådlöst nätverk
15
ansluta till ett WLAN
16
ansluta till LAN
18
antivirusprogram, använda
40
använda lösenord
38
använda styrplattan
23
använda tangentbordet och en mus
(tillval)
27
AT (assistive technology, hjälpmedel)
hitta
57
ändamål
56
Avsnitt 508
tillgänglighetsstandarder
58, 59
avstängning
29
B
batteri
fabriksförseglat
32
hitta information
31
låga batteriladdningsnivåer
31
spara ström
31
urladdning
31
åtgärda låg
batteriladdningsnivå
32
batteriinformation, hitta
31
batteriladdning
31
batteriström
30
bildskärmens ljusstyrka,
åtgärdstangenter
12
bildskärmskomponenter
6
BIOS
fastställa versionen
42
ladda ned en uppdatering
43
starta Setup Utility
42
uppdatera
42
Bluetooth-enhet
15, 17
Bluetooth-etikett
14
bra metoder
1
brandväggsprogramvara
40
C
caps lock-lampa,
LGHQWLƬHUD
8
D
dataöverföring
22
Diskdefragmenteraren,
programvara
34
Diskrensning, programvara
34
driftsmiljö
54
E
elektrostatisk urladdning
55
energiinställningar, använda
30
HQƬQJHUVGUDJQLQJ³
pekskärmsgest
27
enhetslampa,
LGHQWLƬHUD
5
esc-tangent,
LGHQWLƬHUD
11
etiketter
Bluetooth
14
föreskrifter
14
serienummer
13
service
13
trådlöst,
FHUWLƬHULQJ
14
WLAN
14
extern nätström, använda
32
F
fabriksförseglat batteri
32
ƬQJHUDYWU\FN³
registrera
39
ƬQJHUDYWU\FNVO¿VDUH³
LGHQWLƬHUD
10
Ʈ\JSODQVO¿JH
15
fn-tangent,
LGHQWLƬHUD
11
föreskrifter
föreskrifter, etikett
14
trådlöst,
FHUWLƬHULQJVHWLNHWWHU
14
företags-WLAN, anslutning
16
G
gester på precisionsstyrplatta
I\UƬQJHUVWU\FNQLQJ
25
WUHƬQJHUVVYHS
26
WUHƬQJHUVWU\FNQLQJ
25
WYÀƬQJHUVVYHS
24
WYÀƬQJHUVWU\FNQLQJ
24
gest för
I\UƬQJHUVWU\FNQLQJ
styrplatta
25
GPS
17
H
HD-enheter, ansluta
20, 22
HDMI-port
ansluta
20
LGHQWLƬHUD
5
headset, ansluta
20
hjälpmedel (AT)
hitta
57
ändamål
56
HP 3D DriveGuard
34
HP Device as a Service (HP DaaS)
41
HP Fast Charge
30
HP Mobilt bredband
aktivera
16
IMEI-nummer
16
MEID-nummer
16
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
använda
46
ladda ned
47
starta
47
HP PC Hardware Diagnostics Windows
använda
45
installera
46
ladda ned
45
HP Recovery Manager
korrigera uppstartsproblem
51
HP-resurser
2
HPs policy för hjälpmedel
56
HP Touchpoint Manager
41
HP-återställningsmedier
återställning
51
högtalare
ansluta
19
LGHQWLƬHUD
9
högtalarens volym,
åtgärdstangenter
12
hörlurar, ansluta
19
I
,GHQWLƬHUD
nätadapter- och
batterilampa
4
Ikonen Energi, använda
30
IMEI-nummer
16
LQHƫHNW
53
Index
63
Sample