HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 72 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 77
standarden i AODA är kundtjänststandarden. Därutöver utvecklas även standarder för transport, anställning,
information och kommunikation. AODA gäller för Ontarios myndigheter, deras lagstiftande församling,
samtliga organisationer inom den
RƫHQWOLJD
sektorn liksom alla personer eller organisationer som
tillhandahåller varor, tjänster eller inrättningar för allmänheten eller annan tredje part som har minst en
anställd i Ontario. Tillgänglighetsåtgärder måste implementeras senast den 1 januari 2025. Mer information
ƬQQV
i lagen
Accessibility for Ontarians with Disability Act (AODA)
.
Europa
EU-mandat 376 ETSI teknisk rapport ETSI DTR 102 612: ”Mänskliga faktorer; Europeiska tillgänglighetskrav
för
RƫHQWOLJ
upphandling av produkter och tjänster inom IKT (Europeiska kommissionens mandat 376, fas 1)”
har publicerats.
Bakgrund: De tre europeiska standardiseringsorganisationerna har etablerat två parallella projektteam som
utför det arbete som föreskrivs i EU:s ”mandat 376 till CEN, CENELEC och ETSI i syfte att främja
tillgänglighetskraven för
RƫHQWOLJ
upphandling av produkter och tjänster inom IKT”.
Specialistgruppen ”ETSI TC Human Factors Specialist Task Force 333” har utvecklat ETSI DTR 102 612. Mer
information om arbetet som utförs av STF333 (t.ex. villkor,
VSHFLƬNDWLRQ
för detaljerade arbetsuppgifter,
tidsplan för arbetet, tidigare utkast, lista över mottagna kommentarer och sätt att kontakta
specialistgruppen)
ƬQQV
hos
Special Task Force 333
.
Delarna som berör bedömningen av lämpliga scheman för test och överensstämmelse utfördes av ett
parallellt projekt som beskrivs detaljerat i CEN PT/BT/WG185. Mer information
ƬQQV
på webbplatsen för CEN:s
projektteam. De två projekten koordineras noga.
CEN:s projektteam
Europeiska kommissionens mandat för e-tillgänglighet (PDF 46 KB)
Storbritannien
Disability Discrimination Act från 1995 (DDA) antogs för att säkerställa att webbplatser är tillgängliga för
blinda och funktionsnedsatta personer i Storbritannien.
W3C-policyer i Storbritannien
Australien
Australiens regering har meddelat sin plan att implementera direktivet
Web Content Accessibility Guidelines
2.0
.
Alla australiensiska myndighetswebbplatser kommer att behöva Level A-överensstämmelse år 2012 och
Double A-överensstämmelse år 2015. Den nya standarden ersätter WCAG 1.0, som introducerades som ett
obligatoriskt krav för verksamheter år 2000.
Hela världen
JTC1 Special Working Group on Accessibility (SWG-A)
G3ict: The Global Initiative for Inclusive ICT
Italiensk tillgänglighetslagstiftning
W3C Web Accessibility Initiative (WAI)
60
Kapitel 14
Tillgänglighet
Sample