HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 7 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 77
Innehåll
1
Komma igång
................................................................................................................................................
1
Bra metoder
...........................................................................................................................................................
1
Fler HP-resurser
.....................................................................................................................................................
2
2
Lära känna datorn
.........................................................................................................................................
3
Hitta maskinvara
....................................................................................................................................................
3
Hitta programvara
.................................................................................................................................................
3
Höger sida
..............................................................................................................................................................
4
Vänster sida
...........................................................................................................................................................
5
Bildskärm
...............................................................................................................................................................
6
Tangentbordsområde
............................................................................................................................................
7
Styrplatta
.............................................................................................................................................
7
Lampor
.................................................................................................................................................
8
Knapp, högtalare, lufthål och
ƬQJHUDYWU\FNVO¿VDUH
...........................................................................
9
Specialtangenter
...............................................................................................................................
11
Åtgärdstangenter
..............................................................................................................................
11
Undersidan
...........................................................................................................................................................
13
Etiketter
...............................................................................................................................................................
13
3
Ansluta till ett nätverk
.................................................................................................................................
15
Ansluta till ett trådlöst nätverk
...........................................................................................................................
15
Använda kontrollerna för trådlöst
....................................................................................................
15
Tangent för
Ʈ\JSODQVO¿JH
..............................................................................................
15
Operativsystemskontroller
.............................................................................................
15
Ansluta datorn till ett WLAN
.............................................................................................................
16
Använda HP Mobilt bredband (endast vissa produkter)
...................................................................
16
Använda GPS (endast vissa produkter)
.............................................................................................
17
Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa produkter)
......................................................
17
Ansluta Bluetooth-enheter
.............................................................................................
17
Ansluta till ett trådbundet lokalt nätverk – LAN (endast vissa produkter)
........................................................
18
4
Använda underhållningsfunktionerna
...........................................................................................................
19
Använda kameran
................................................................................................................................................
19
Använda ljud
........................................................................................................................................................
19
Ansluta högtalare
..............................................................................................................................
19
Ansluta hörlurar
................................................................................................................................
19
vii
Sample