HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 64 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 77
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned knappen som sänker volymen, och välj
sedan
f9
.
3.
Välj den optiska enhet eller den
86%²ƮDVKHQKHW
som du vill starta från, och följ sedan instruktionerna på
skärmen.
52
Kapitel 11
Säkerhetskopiera, återställa och återskapa
Sample