HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 63 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 77
Mer information
ƬQQV
support
. Sök efter HP Cloud Recovery och välj sedan ”HP PCs –
Using the Cloud Recovery Tool (Windows 10, 7)” (HP-datorer – använda verktyget Cloud Recovery (Windows
10, 7)).
OBS!
Om du inte själv kan skapa återställningsmedier kan du beställa återställningsmedier från supporten.
Besök
support
, välj ditt land eller din region och följ anvisningarna på skärmen.
Återställa
Återställa och uppdatera med Windows-verktyg
Windows erbjuder
ƮHUD
alternativ för att återställa och uppdatera datorn. Mer information
ƬQQV
i
Använda
verktygen i Windows
på sidan
50
.
Återställning med HP-återställningsmedier
HP-återställningsmedier används för att återställa det ursprungliga operativsystemet och programvaran
som installerades på fabriken. På vissa produkter kan dessa skapas på ett startbart
86%²ƮDVKPLQQH
med
hjälp av HP Cloud Recovery Download Tool. Mer information
ƬQQV
i
Använda HP Cloud Recovery Download
Tool för att skapa återställningsmedier (endast vissa produkter)
på sidan
50
.
OBS!
Om du inte själv kan skapa återställningsmedier kan du beställa återställningsmedier från supporten.
Besök
support
, välj ditt land eller din region och följ anvisningarna på skärmen.
För att återställa ditt system:
Sätt i HP-återställningsmediet och starta om datorn.
Ändra datorns startordning
Om datorn inte startar om med HP-återställningsmedierna kan du ändra datorns startordning. Det innebär
den ordning som enheter är listade i BIOS, där datorn letar efter startinformation. Du kan ändra valet till en
optisk enhet eller en
86%²ƮDVKHQKHW³
beroende på var dina HP-återställningsmedier
ƬQQV±
Så här ändrar du startordning:
VIKTIGT:
För plattor med löstagbart tangentbord ansluter du tangentbordet till tangentbordsdockningen
innan du påbörjar dessa moment.
1.
Sätt in HP-återställningsmediet.
2.
Gå till menyn
Startup
(Start) för systemet.
På datorer eller plattor med anslutet tangentbord:
Slå på eller starta om datorn eller plattan, tryck snabbt på
esc
och tryck sedan på
f9
för
startalternativ.
På plattor utan tangentbord:
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned knappen som höjer volymen, och välj
sedan
f9
.
– eller –
Återställa
51
Sample