HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 62 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 77
11
Säkerhetskopiera, återställa och återskapa
Det här kapitlet innehåller information om följande processer, som är standard för de
ƮHVWD
produkter:
Säkerhetskopiera din personliga information
– Du kan säkerhetskopiera din personliga information
med hjälp av Windows-verktyg (se
Använda verktygen i Windows
på sidan
50
).
Skapa en återställningspunkt
– Du kan använda Windows-verktyg för att skapa en återställningspunkt
(se
Använda verktygen i Windows
på sidan
50
).
Skapa återställningsmedier
(endast vissa produkter) – Du kan använda HP Cloud Recovery Download
Tool (endast vissa produkter) för att skapa återställningsmedier (se
Använda HP Cloud Recovery
Download Tool för att skapa återställningsmedier (endast vissa produkter)
på sidan
50
).
Återställning
– Windows erbjuder
ƮHUD
alternativ för återställning från säkerhetskopia, uppdatering av
datorn samt återställning av datorn till fabriksinställningarna (se
Använda verktygen i Windows
på sidan
50
).
VIKTIGT:
Om du kommer att utföra återställningsåtgärder på en platta, måste plattans batteri ha minst
70 % laddning kvar innan du påbörjar återställningsprocessen.
VIKTIGT:
För plattor med löstagbart tangentbord ansluter du plattan till tangentbordsdockningen innan du
påbörjar en återställningsprocess.
Säkerhetskopiera information och skapa återställningsmedier
Använda verktygen i Windows
VIKTIGT:
Windows är det enda alternativet som låter dig säkerhetskopiera din personliga information.
Schemalägg regelbunden säkerhetskopiering för att undvika informationsförlust.
Du kan använda Windows-verktyg för att säkerhetskopiera personlig information och skapa
systemåterställningspunkter och återställningsmedier.
OBS!
Om lagringsutrymmet är 32 GB eller mindre är Microsoft Systemåterställning inaktiverat som
standard.
Mer information och anvisningar
ƬQQV
i appen Få hjälp.
1.
Välj
Start
-knappen och sedan appen
Få hjälp
.
2.
Ange den uppgift som du vill utföra.
OBS!
Du måste vara ansluten till internet för att använda appen Få hjälp.
Använda HP Cloud Recovery Download Tool för att skapa återställningsmedier
(endast vissa produkter)
Du kan använda HP Cloud Recovery Download Tool för att skapa HP-återställningsmedier på ett startbart
86%²ƮDVKPLQQH±
Ladda ned verktyget:
Gå till Microsoft Store och sök efter HP Cloud Recovery.
50
Kapitel 11
Säkerhetskopiera, återställa och återskapa
Sample