HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 61 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 77
Ange en plats för lagring av testresultaten. Du kan även ange användarnamn och lösenord för
överföringar.
Visa statusinformation om tidigare körd diagnostik.
Följ de här stegen för att anpassa inställningarna för Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Starta eller starta om datorn och när HP-logotypen visas trycker du på
f10
för att öppna Computer
Setup.
2.
Välj
Avancerat
och sedan
Inställningar
.
3.
Gör dina anpassningar.
4.
Spara inställningarna genom att välja
Huvudmeny
och sedan
Spara ändringar och avsluta
.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Använda inställningar för Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (endast vissa produkter)
49
Sample