HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 59 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 77
OBS!
För att aktivera diagnostik i en omvandlingsbar dator måste datorn vara i notebook-läge och du måste
använda det anslutna tangentbordet.
OBS!
Om du vill stoppa ett diagnostiskt test trycker du på
esc
.
Starta HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Följ de här stegen för att starta HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Slå på datorn eller starta om den och tryck snabbt på
esc
.
2.
Tryck på
f2
.
BIOS söker efter diagnostikverktygen på tre platser i följande ordning:
a.
Ansluten
86%²ƮDVKHQKHW
OBS!
Se
Hämta den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics UEFI
på sidan
47
om du
vill hämta verktyget HP PC Hardware Diagnostics UEFI till en
86%²ƮDVKHQKHW±
b.
Hårddisken
c.
BIOS
3.
När diagnostikverktyget öppnas väljer du ett språk och den typ av diagnostiskt test som du vill köra och
följer sedan instruktionerna på skärmen.
Hämta HP PC Hardware Diagnostics UEFI till en
86%²ƮDVKHQKHW
Det kan underlätta att hämta HP PC Hardware Diagnostics UEFI till en
86%²ƮDVKHQKHW
i följande situationer:
HP PC Hardware Diagnostics UEFI ingår inte i den förinstallerade avbildningen.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI ingår inte i HPs verktygspartition.
Hårddisken är skadad.
OBS!
Hämtningsanvisningar för HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ƬQQV
bara på engelska och supportmiljön
för HP UEFI kan endast hämtas och skapas i en Windows-dator eftersom endast
±H[H²ƬOHU
är tillgängliga.
Hämta den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Så här hämtar du den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics UEFI till en
86%²ƮDVKHQKHW¶
1.
Besök
go/techcenter/pcdiags
. Startsidan HP PC Diagnostics visas.
2.
Välj
Ladda ned HP Diagnostics UEFI
och välj sedan
Kör
.
Hämta HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnamn eller produktnummer (endast vissa
produkter)
OBS!
För vissa produkter kan det vara nödvändigt att hämta programvaran till en
86%²ƮDVKHQKHW
genom
att använda produktnamn eller produktnumret.
Så här hämtar du HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnamn eller produktnummer (endast vissa
produkter) till en
86%²ƮDVKHQKHW¶
Använda HP PC Hardware Diagnostics UEFI
47
Sample