HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 58 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 77
Hämta den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics Windows
Följ de här stegen för att hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows:
1.
Besök
go/techcenter/pcdiags
. Startsidan HP PC Diagnostics visas.
2.
Välj
Hämta HP Diagnostics Windows
, och välj sedan en plats på din dator eller ett
86%²ƮDVKPLQQH±
Verktyget hämtas till den valda platsen.
Hämta HP Hardware Diagnostics Windows med produktnamn eller produktnummer (endast vissa
produkter)
OBS!
För vissa produkter kan det vara nödvändigt att hämta programvaran till en
86%²ƮDVKHQKHW
genom
att använda produktnamn eller produktnumret.
Följ de här stegen för att hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows med produktnamn eller
produktnummer:
1.
Besök
support
.
2.
Välj
Get software and drivers
(Hämta programvara och drivrutiner), välj typ av produkt och ange
produktens namn eller nummer i den sökruta som visas.
3.
I avsnittet
Diagnostik
, väljer du
Ladda ner
och följer sedan instruktionerna på skärmen för att välja den
VSHFLƬND
Windows-diagnostikversionen som ska laddas ner till din dator eller ditt USB-minne.
Verktyget hämtas till den valda platsen.
Installera HP PC Hardware Diagnostics Windows
Följ de här stegen för att installera HP PC Hardware Diagnostics Windows:
Navigera till mappen på datorn eller
86%²ƮDVKHQKHWHQ
dit
±H[H²ƬOHQ
hämtades, dubbelklicka på
ƬOHQ
och
följ sedan instruktionerna på skärmen.
Använda HP PC Hardware Diagnostics UEFI
OBS!
För datorer med Windows 10 S måste du använda en Windows-dator och ett USB-minne för att ladda
ned och skapa HP UEFI-supportmiljön eftersom endast
±H[H²ƬOHU
tillhandahålls. Mer information
ƬQQV
i
Hämta
HP PC Hardware Diagnostics UEFI till en
86%²ƮDVKHQKHW
på sidan
47
.
Med HP PC Hardware Diagnostics
´8QLƬHG
Extensible Firmware Interface) kan du köra diagnostiska tester för
att avgöra om datorns maskinvara fungerar korrekt. Verktyget körs utanför operativsystemet i syfte att
isolera maskinvarufel från problem som kan orsakas av operativsystemet eller andra programkomponenter.
Om din dator inte startar i Windows kan du använda HP PC Hardware Diagnostics UEFI för att diagnostisera
hårdvarufelet.
En
·¸²VLƫULJ
IHOLGHQWLƬHULQJVNRG
genereras när ett fel som kräver byte av maskinvara upptäcks i HP PC
Hardware Diagnostics Windows. Så här får du hjälp med att lösa problemet:
Välj
Få Support
och använd sedan en mobil enhet för att skanna in QR-koden som visas på nästa skärm.
Nu visas servicecentersidan för HPs kundsupport med din
IHOLGHQWLƬHULQJ
och ditt produktnummer ifyllt
automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen.
– eller –
Kontakta supporten och tillhandahåll
IHOLGHQWLƬHULQJVNRGHQ±
46
Kapitel 10
Använda HP PC Hardware Diagnostics
Sample