HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 55 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 77
1.
Starta Setup Utility (BIOS) (se
Starta Setup Utility (BIOS)
på sidan
42
).
2.
Välj
Main
(Huvudmeny) och notera vilken BIOS-version du har.
3.
Välj
Exit
(Avsluta). Välj ett av alternativen och följ sedan instruktionerna på skärmen.
I Windows, tryck på
CTRL
+
Alt
+
S
.
Du kan söka efter senare BIOS-versioner, se
Ladda ned en BIOS-uppdatering
på sidan
43
.
Ladda ned en BIOS-uppdatering
VIKTIGT:
Minska risken för allvarlig skada på datorn eller att installationen misslyckas genom att endast
hämta och installera en BIOS-uppdatering medan datorn är ansluten till en tillförlitlig extern strömkälla via
nätadaptern. Du bör varken ladda ned eller installera en BIOS-uppdatering medan datorn drivs med batteri, är
dockad i en valfri dockningsenhet eller är ansluten till en extra strömkälla. Följ dessa anvisningar under
nedladdning och installation:
Koppla inte bort strömmen från datorn genom att dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
Stäng inte av datorn och initiera inte strömsparläge.
Du ska inte sätta i, ta ut, ansluta eller koppla från någon enhet, kabel eller sladd.
OBS!
Om datorn är ansluten till ett nätverk rekommenderar vi att du rådgör med nätverksadministratören
innan du installerar programvaruuppdateringar, särskilt uppdateringar av system-BIOS.
1.
Skriv
support
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj
Updates
(Uppdateringar) och sedan
Check for updates and messages
(Sök efter uppdateringar och
meddelanden).
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
4.
Gör så här i nedladdningsområdet:
a.
,GHQWLƬHUD
den senaste BIOS-uppdateringen och jämför den med den BIOS-version som är
installerad på din dator. Om uppdateringen är senare än din BIOS-version ska du anteckna datum,
namn eller annan
LGHQWLƬHUDUH±
Du kan behöva den här informationen för att hitta uppdateringen
senare när den har laddats ned till hårddisken.
b.
Följ instruktionerna på skärmen för att hämta
ƬOHQ
du valt och spara den på hårddisken.
Anteckna sökvägen till platsen på hårddisken dit BIOS-uppdateringen ska laddas ned. Du behöver
den här sökvägen när du är redo att installera uppdateringen.
Installationsprocedurerna för BIOS varierar. Följ instruktionerna som visas på skärmen när nedladdningen är
klar. Gör så här om inga instruktioner visas:
1.
Skriv
fil
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan
Utforskaren
.
2.
Välj hårddiskbeteckningen. Hårddiskbeteckningen är i typfallet Lokal disk (C:).
3.
Följ den sökväg som du noterade tidigare och öppna mappen som innehåller uppdateringen.
4.
Dubbelklicka på
ƬOHQ
med
ƬOWLOO¿JJHW
.exe (till exempel
ƬOQDPQ
.exe).
BIOS-installationen börjar.
5.
Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
Uppdatera Setup Utility (BIOS)
43
Sample