HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 54 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 77
9
Använda Setup Utility (BIOS)
Setup Utility, eller BIOS (Basic Input/Output System), styr kommunikationen mellan systemets alla in- och
utenheter (t.ex. diskenheter, bildskärm, tangentbord, mus och skrivare). I Setup Utility (BIOS)
ƬQQV
inställningar för de typer av enheter som har installerats, datorns startsekvens och mängden systemminne
och utökat minne.
OBS!
Innan du startar Setup Utility på konvertibla datorer måste datorn vara i notebook-läge och ha
tangentbordet anslutet.
Starta Setup Utility (BIOS)
VIKTIGT:
Var ytterst försiktig när du ändrar i Setup Utility (BIOS). Om du gör fel
ƬQQV
det risk för att datorn
inte fungerar som den ska.
Starta eller starta om datorn och tryck snabbt på
f10
.
– eller –
Starta eller starta om datorn, tryck snabbt på
esc
och tryck sedan på
f10
när startmenyn visas.
Uppdatera Setup Utility (BIOS)
Det kan
ƬQQDV
uppdaterade versioner av Setup Utility (BIOS) på HPs webbplats.
De
ƮHVWD
BIOS-uppdateringar på HPs webbplats är placerade i komprimerade
ƬOHU
som kallas för
SoftPaq
.
Vissa nedladdade paket innehåller en
ƬO
med namnet Readme.txt. Filen innehåller information om installation
och felsökning.
Ta reda på BIOS-versionen
För att avgöra om du behöver uppdatera Setup Utility (BIOS) ska du först ta reda på BIOS-versionen på din
dator.
Använd ett av följande alternativ för att visa information om BIOS-version (kallas även
ROM-datum
eller
System-BIOS
).
HP Support Assistant
1.
Skriv
support
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj
My notebook
(Min bärbara dator) och sedan
6SHFLƬFDWLRQV
´6SHFLƬNDWLRQHUµ±
Setup Utility (BIOS)
42
Kapitel 9
Använda Setup Utility (BIOS)
Sample