HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 51 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 77
Skapa lösenord i Setup Utility (BIOS)
Tabell 8-2
Typer av BIOS-lösenord och deras funktioner
Lösenord
Funktion
Administratörslösenord
Måste anges varje gång du går till Setup Utility (BIOS).
Om du glömmer ditt administratörslösenord kan du inte
komma åt Setup Utility (BIOS).
Lösenord vid start
Måste anges varje gång du startar eller startar om datorn.
Om du glömmer startlösenordet går det inte att starta eller
starta om datorn.
Skapa, ändra eller radera ett administratörs- eller startlösenord i Setup Utility (BIOS) så här:
VIKTIGT:
Var ytterst försiktig när du ändrar i Setup Utility (BIOS). Om du gör fel
ƬQQV
det risk för att datorn
inte fungerar som den ska.
1.
Starta Setup Utility (BIOS):
Datorer eller plattor med tangentbord:
Starta eller starta om datorn och tryck snabbt på
esc
och sedan på
f10
.
Plattor utan tangentbord:
1.
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned knappen som höjer volymen.
– eller –
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned knappen som sänker volymen.
– eller –
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned Windows-knappen.
2.
Tryck på
f10
.
2.
Klicka på
Säkerhet
och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Spara ändringarna genom att välja
Exit
(Avsluta) och
Save Changes and Exit
(Spara ändringar och avsluta).
Välj sedan
Yes
(Ja).
OBS!
Om du använder piltangenter för att markera ditt val måste du sedan trycka på
enter
.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Använda Windows Hello (endast vissa produkter)
På produkter med en
ƬQJHUDYWU\FNVO¿VDUH
eller värmekamera kan du använda Windows Hello för att logga in
genom att svepa med
ƬQJUHW
eller titta i kameran.
Så här
NRQƬJXUHUDU
du Windows Hello:
1.
Välj
Start
-knappen,
Inställningar
,
Konton
och sedan
Inloggningsalternativ
.
2.
Välj
Lägg till
för att lägga till ett lösenord.
3.
Välj
Kom igång
och följ sedan instruktionerna på skärmen för att registrera ditt
ƬQJHUDYWU\FN
eller
ansikts-id och ställa in en pinkod.
Använda Windows Hello (endast vissa produkter)
39
Sample