HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 48 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 77
VARNING:
Försök inte rengöra datorn medan den är på. Du kan då få en elektrisk stöt och komponenterna
kan skadas.
1.
Stäng av datorn.
2.
Koppla bort datorn från nätströmmen.
3.
Koppla bort alla strömanslutna externa enheter.
VIKTIGT:
Spreja inte rengöringsmedel eller vätskor direkt mot någon yta på datorn eftersom de interna
komponenterna då kan skadas. Vätskedroppar på ytan kan orsaka permanenta skador på interna
komponenter.
Rengöra bildskärmen
Torka försiktigt av bildskärmen med en mjuk, luddfri duk fuktad med ett alkoholfritt glasrengöringsmedel.
Kontrollera att bildskärmen är torr innan du stänger datorn.
Rengöra sidorna eller höljet
För att rengöra sidorna eller höljet använder du en mjuk
PLNURƬEHUGXN
eller ett sämskskinn som fuktats med
något av de rengöringsmedel som anges ovan. Du kan även använda en godkänd engångsservett.
OBS!
Torka av datorns hölje med en cirkelrörelse för att avlägsna smuts och skräp.
Rengöra styrplattan, tangentbordet eller musen (endast vissa produkter)
VARNING:
Rengör aldrig tangentbordet med ett dammsugarmunstycke. Du kan få en elektrisk stöt och de
interna komponenterna kan skadas. En dammsugare kan dessutom lämna efter sig smuts på
tangentbordsytan.
VIKTIGT:
Låt inte vätska rinna ned mellan tangenterna eftersom de interna komponenterna då kan skadas.
Rengör styrplattan, tangentbordet eller musen med en mjuk
PLNURƬEHUGXN
eller ett sämskskinn som
fuktats med något av de rengöringsmedel som anges ovan.
För att förhindra att tangenterna fastnar och avlägsna damm, ludd och partiklar från tangentbordet kan
du använda en tryckluftsburk med rörmunstycke.
Resa med eller transportera datorn
Om du behöver resa med eller transportera datorn bör du följa dessa råd för att skydda utrustningen.
Så här förbereder du datorn för resa och transport:
Säkerhetskopiera informationen till en extern enhet.
Ta bort alla skivor och alla externa mediekort, till exempel minneskort.
Stäng av och koppla bort alla externa enheter.
Stäng av datorn.
Ta med en säkerhetskopia av dina data. Förvara inte säkerhetskopior tillsammans med datorn.
Bär datorn som handbagage ombord på
Ʈ\JSODQ±
Checka inte in den med resten av bagaget.
36
Kapitel 7
Underhåll av datorn
Sample