HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 47 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 77
OBS!
Eftersom SSD-enheter saknar rörliga delar behövs inte HP 3D DriveGuard för sådana enheter.
,GHQWLƬHUD
HP 3D DriveGuards status
Hårddisklampan på datorn ändrar färg för att visa att hårddisken i den primära och/eller sekundära
hårddiskplatsen (endast vissa produkter) är parkerad.
Uppdatera program och drivrutiner
HP rekommenderar att du uppdaterar dina program och drivrutiner regelbundet. Uppdateringar kan lösa
problem och ge datorn nya funktioner och alternativ. Äldre
JUDƬNNRPSRQHQWHU
kanske exempelvis inte
fungerar optimalt med de senaste spelprogrammen. Utan de senaste drivrutinerna kan du inte utnyttja din
utrustning maximalt.
Besök
support
om du vill hämta de senaste versionerna av HPs program och drivrutiner.
Du kan dessutom registrera dig för att få automatiska meddelanden när uppdateringar blir tillgängliga.
Om du vill uppdatera dina program och drivrutiner gör du så här:
1.
Skriv
support
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj
My notebook
(Min bärbara dator), välj
ƮLNHQ
Updates
(Uppdateringar) och välj sedan
Check for
updates and messages
(Sök efter uppdateringar och meddelanden).
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Rengöra datorn
Använd följande produkter för att rengöra datorn på ett säkert sätt:
Alkoholfritt glasrengöringsmedel
Lösning med vatten och mild tvål
Torr
PLNURƬEHUGXN
eller sämskskinn (antistatisk duk utan fett)
Antistatiska tygdukar
VIKTIGT:
Undvik starka rengöringsmedel och bakteriedödande våtservetter, då dessa kan skada datorn. Om
du inte är säker på att en rengöringsprodukt är säker att använda på datorn läser du produktens
innehållsförteckning för att säkerställa att den inte innehåller ingredienser som alkohol, aceton,
ammoniumklorid, metylenklorid, väteperoxid, nafta eller kolväten.
Fibermaterial som t.ex. pappershanddukar kan repa datorn. Med tiden kan smutspartiklar och
rengöringsmedel fastna i reporna.
Rengöringsprocedurer
Följ anvisningarna i det här avsnittet för att rengöra datorn på ett säkert sätt.
Uppdatera program och drivrutiner
35
Sample