HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 46 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 77
7
Underhåll av datorn
Det är mycket viktigt att du regelbundet underhåller datorn så att den fungerar optimalt. I det här kapitlet
förklarar vi hur du använder verktyg som Diskdefragmenteraren och Diskrensning. Det innehåller även
anvisningar för hur du uppdaterar program och drivrutiner, instruktioner för rengöring av datorn samt tips
som är användbara när du reser med (eller transporterar) datorn.
Förbättra prestanda
Du kan förbättra datorns prestanda genom att regelbundet utföra underhållsåtgärder med verktyg som
exempelvis Diskdefragmenteraren och Diskrensning.
Använda Diskdefragmenteraren
HP rekommenderar att du använder Diskdefragmenteraren för att defragmentera hårddisken minst en gång i
månaden.
OBS!
Det är inte nödvändigt att köra Diskdefragmenteraren på SSD-diskar.
Så här gör du för att använda Diskdefragmenteraren:
1.
Anslut datorn till elnätet.
2.
Skriv
defragmentera
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan
Defragmentera och optimera
enheter
.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Mer information hittar du i hjälpen till programmet Diskdefragmenteraren.
Använda Diskrensning
Använd Diskrensning för att söka igenom hårddisken efter
ƬOHU
som inte används och som du riskfritt kan ta
bort för att frigöra diskutrymme och hjälpa datorn att arbeta mer
HƫHNWLYW±
Så här gör du för att använda Diskrensning:
1.
Skriv
disk
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan
Diskrensning
.
2.
Följ instruktionerna på skärmen.
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa produkter)
HP 3D DriveGuard skyddar hårddisken genom att parkera den och stoppa dataförfrågningar när något av
följande
LQWU¿ƫDU¶
Du tappar datorn.
Du
Ʈ\WWDU
datorn med nedfälld bildskärm när datorn körs med batteri.
Strax efter en sådan händelse återställer HP 3D DriveGuard hårddisken till normal drift.
OBS!
Endast interna hårddiskar skyddas av HP 3D DriveGuard. En hårddisk som är installerad i en
dockningsenhet (tillval) eller är ansluten till en USB-port skyddas inte av HP 3D DriveGuard.
34
Kapitel 7
Underhåll av datorn
Sample