HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 42 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 77
Om datorn inte svarar och det inte går att använda ovanstående avstängningsmetoder, kan du försöka med
följande nödavstängningsprocedurer:
Tryck på
ctrl
+
alt
+
delete
, välj
Av/på
-ikonen och sedan
Stäng av
.
Tryck in och håll ned strömknappen i minst 10 sekunder.
Om din dator har ett utbytbart batteri (endast vissa produkter), koppla bort datorn från nätströmmen
och ta sedan ut batteriet.
Använda ikonen Energi och Energialternativ
Ikonen Energi
ƬQQV
i aktivitetsfältet i Windows. Med ikonen Energi kommer du snabbt åt
energiinställningarna och visar den återstående batteriladdningen.
Om du vill visa den återstående batteriladdningen placerar du muspekaren över ikonen
Energi
.
För att använda Energialternativ högerklickar du på
Energiikonen
och väljer sedan
Power
Options
(Energialternativ).
Olika energiikoner visas när datorn drivs med batteri respektive nätström. När du placerar muspekaren över
ikonen visas ett meddelande om batteriet har nått en låg eller kritiskt låg laddningsnivå.
Batteridrift
VARNING:
Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda det batteri som medföljer datorn,
ett reservbatteri från HP eller ett kompatibelt batteri från HP.
Datorn drivs med batteri om den inte är ansluten till elnätet, och om det
ƬQQV
ett laddat batteri i datorn. När
datorn är avstängd och inte ansluten till extern ström laddas batteriet i datorn långsamt ur. Datorn visar ett
meddelande när batteriet når en låg eller kritisk batteriladdningsnivå.
Datorbatteriets livslängd beror på energisparinställningarna, vilka program som körs på datorn, skärmens
ljusstyrka, externa enheter som är anslutna till datorn och andra faktorer.
OBS!
När du kopplar bort den externa strömmen minskar skärmens ljusstyrka automatiskt för att batteriet
ska räcka längre. Vissa datorprodukter kan växla mellan olika
JUDƬVND
styrenheter för att batteriet ska räcka
längre.
Använda HP Fast Charge (endast vissa produkter)
Med HP Fast Charge-funktionen kan du snabbt ladda datorns batteri. Laddningstid kan variera med
+/-10 %. Beroende på datormodellen och HP-nätadaptern som medföljer datorn kan HP Fast Charge fungera
på ett eller
ƮHUD
av följande sätt:
När den återstående batteriladdningen är mellan noll och 50 % laddas batteriet till 50 % av full
kapacitet på högst 30 till 45 minuter, beroende på din datormodell.
När den återstående batteriladdningen är mellan noll och 90 % laddas batteriet till 90 % av full
kapacitet på högst 90 minuter.
Om du vill använda HP Fast Charge stänger du av datorn och ansluter sedan nätadaptern till datorn och till
extern ström.
30
Kapitel 6
Strömhantering
Sample