HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 41 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 77
Initiera och avsluta viloläge (endast vissa produkter)
Du kan aktivera användarinitierat viloläge och ändra andra energiinställningar och tidsgränser med
Energialternativ.
1.
Högerklicka på ikonen för
Energi
och välj sedan
Power Options
(Energialternativ).
2.
I vänster ruta väljer du
Choose what the power buttons do
(Ange hur strömbrytarna ska fungera)
(ordvalet kan variera beroende på produkten).
3.
Beroende på din produkt kan du aktivera viloläge för batteri eller nätström på ett av följande sätt:
Strömknapp
– Under
Power and sleep buttons and lid settings
(Inställningar för ström- och
strömsparknapp och locket) (ordvalet kan variera beroende på produkten), välj
When I press the
power button
(När jag trycker på strömsparknappen) och välj sedan
Viloläge
.
Strömsparknapp
(endast vissa produkter) – Under
Power and sleep buttons and lid settings
(Inställningar för ström- och strömsparknapp och locket) (ordvalet kan variera beroende på
produkten), välj
When I press the sleep button
(När jag trycker på strömsparknappen) och välj
sedan
Viloläge
.
Lock
(endast vissa produkter) – Under
Power and sleep buttons and lid settings
(Inställningar för
strömbrytaren, strömsparknappen och locket) (ordvalet kan variera beroende på produkten) väljer
du
When I close the lid
(När jag stänger datorns lock) och sedan
Viloläge
.
Power menu
(Energi-menyn) – Välj
Change Settings that are currently unavailable
(Ändra
inställningar som för närvarande är inte tillgängliga) och markera sedan kryssrutan för
Viloläge
under
Shutdown settings
(Avstängningsinställningar).
Du kommer åt Energi-menyn genom att välja
Start
-knappen.
4.
Välj
Save changes
(Spara ändringar).
För att initiera viloläget, använd den metod som du aktiverade i steg 3.
Avsluta viloläget genom att snabbt trycka på strömknappen.
OBS!
Om du har
NRQƬJXUHUDW
att du måste ange ett lösenord för att lämna viloläget måste du ange ditt
Windows-lösenord för att ditt arbete ska visas på skärmen igen.
Stänga av datorn
VIKTIGT:
Information som inte har sparats går förlorad om datorn stängs av. Var noga med att spara ditt
arbete innan du stänger av datorn.
När du använder avstängningskommandot avslutas alla öppna program, inklusive operativsystemet, och
sedan stängs skärmen och datorn av.
Stäng av datorn när den ska stå oanvänd och vara bortkopplad från nätström under en längre period.
Vi rekommenderar att du använder på Windows-kommandot Stäng av.
OBS!
Om datorn är i strömspar- eller viloläge måste du först avsluta detta läge genom att hastigt trycka på
strömknappen.
1.
Spara arbetet och avsluta alla öppna program.
2.
Välj
Start
-knappen,
Av/på
-ikonen och välj sedan
Stäng av
.
Stänga av datorn
29
Sample