HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 39 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 77
(QƬQJHUVGUDJQLQJ
(pekskärm)
Använd
HQƬQJHUVGUDJQLQJ
för att panorera eller rulla genom listor och sidor, eller för att
Ʈ\WWD
ett objekt.
Du rullar över skärmen genom att dra ett
ƬQJHU
i önskad riktning.
Om du vill
Ʈ\WWD
ett objekt ska du trycka och hålla kvar
ƬQJUHW
på objektet och dra med
ƬQJUHW
för att
Ʈ\WWD
det.
Använda ett tangentbord eller mus (tillval)
Med ett tangentbord och en mus (tillval) kan du skriva, välja objekt, rulla och utföra samma funktioner som
med pekgester. Med tangentbordet kan du också använda åtgärdstangenter och snabbtangenter för att
utföra
VSHFLƬND
funktioner.
Använda skärmtangentbordet (endast vissa produkter)
1.
Du visar ett tangentbord på skärmen genom att trycka på tangentbordsikonen i meddelandefältet
längst till höger i aktivitetsfältet.
2.
Börja att skriva.
OBS!
Förslag på ord kan visas ovanför tangentbordet på skärmen. Tryck på ett ord för att välja det.
OBS!
Åtgärdstangenterna och snabbtangenterna visas inte eller fungerar inte på tangentbordet på
skärmen.
Använda ett tangentbord eller mus (tillval)
27
Sample