HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 38 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 77
7UHƬQJHUVVYHS
(styrplatta och precisionsstyrplatta)
Som standard växlar
WUHƬQJHUVVYHS
mellan öppna appar och skrivbordet.
Svep med tre
ƬQJUDU
från dig för att visa alla öppna fönster.
Svep med tre
ƬQJUDU
mot dig för att visa skrivbordet.
Svep med tre
ƬQJUDU
åt vänster eller höger för att växla mellan öppna fönster.
Om du vill byta funktion på den här gesten på en precisionsstyrplatta väljer du
Start
,
Inställningar
,
Enheter
och väljer sedan
Styrplatta
. Välj en gestinställning i rutan
Swipes
(Svepningar) under
7KUHH²ƬQJHU
gestures
´7UHƬQJHUVJHVWHUµ±
)\UƬQJHUVVYHS
(precisionsstyrplatta)
Som standard växlar
I\UƬQJHUVVYHS
mellan öppna skrivbord.
Svep med fyra
ƬQJUDU
från dig för att visa alla öppna fönster.
Svep med fyra
ƬQJUDU
mot dig för att visa skrivbordet.
Svep med fyra
ƬQJUDU
åt vänster eller höger för att växla mellan skrivbord.
Om du vill byta funktion på den här gesten väljer du
Start
,
Inställningar
,
Enheter
och väljer sedan
Styrplatta
. Välj en gestinställning i rutan
Swipes
(Svepningar) under
)RXU²ƬQJHU
gestures
´)\UƬQJHUVJHVWHUµ±
26
Kapitel 5
Navigera på skärmen
Sample