HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 37 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 77
7UHƬQJHUVWU\FNQLQJ
(styrplatta och precisionsstyrplatta)
Som standard öppnar
WUHƬQJHUVWU\FNQLQJ
Cortana, en röstaktiverad virtuell assistent. Tryck med tre
ƬQJUDU
på styrplattans zon för att genomföra gesten.
Om du vill byta funktion på den här gesten på en precisionsstyrplatta väljer du
Start
,
Inställningar
,
Enheter
och väljer sedan
Styrplatta
. Välj en gestinställning i rutan
Taps
(Tryckningar) under
7KUHH²ƬQJHU
gestures
´7UHƬQJHUVJHVWHUµ±
)\UƬQJHUVWU\FNQLQJ
(styrplatta och precisionsstyrplatta)
Som standard öppnar
I\UƬQJHUVWU\FNQLQJ
Åtgärdscentret. Tryck med fyra
ƬQJUDU
på styrplattans zon för att
genomföra gesten.
Om du vill byta funktion på den här gesten på en precisionsstyrplatta väljer du
Start
,
Inställningar
,
Enheter
och väljer sedan
Styrplatta
. Välj en gestinställning i rutan
Taps
(Tryckningar) under
)RXU²ƬQJHU
gestures
´)\UƬQJHUVJHVWHUµ±
Använda styrplattan och pekskärmsgester
25
Sample