HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 36 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 77
7YÀƬQJHUV]RRP
Använd
WYÀƬQJHUV]RRP
för att zooma in eller ut i bilder eller text.
Zooma ut genom att placera två
ƬQJUDU
en bit ifrån varandra på pekskärmen och
Ʈ\WWD
sedan ihop
ƬQJUDUQD±
Zooma in genom att placera två
ƬQJUDU
intill varandra på pekskärmen och sedan
Ʈ\WWD
isär dem.
Dra med två
ƬQJUDU
(styrplatta och precisionsstyrplatta)
Placera två
ƬQJUDU
lite isär på styrplattans zon och dra dem uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger för att
Ʈ\WWD
uppåt, nedåt eller åt sidorna på en sida eller bild.
7YÀƬQJHUVWU\FNQLQJ
(styrplatta och precisionsstyrplatta)
Placera två
ƬQJUDU
på styrplattan och tryck för att öppna alternativmenyn för det valda objektet.
OBS!
Vid
WYÀƬQJHUVWU\FNQLQJ
utförs samma funktion som när du högerklickar med en mus.
24
Kapitel 5
Navigera på skärmen
Sample