HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 35 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 77
5
Navigera på skärmen
Du kan navigera på datorskärmen på ett eller
ƮHUD
av följande sätt:
Använd pekgester direkt på datorskärmen.
Använd pekgester på styrplattan.
Använda tangentbord eller mus (köps separat).
Använd ett tangentbord på skärmen.
Använd en styrspak.
Använda styrplattan och pekskärmsgester
Med styrplattan kan du navigera på datorskärmen och styra pekaren med hjälp av enkla pekgester.
Styrplattans vänstra och högra knapp används på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus.
För att navigera på en pekskärm (enbart vissa produkter) vidrör du skärmen med gester som beskrivs i detta
kapitel.
Om du vill anpassa gester och se videor om hur de fungerar skriver du
kontrollpanel
i sökrutan på
aktivitetsfältet, väljer
Kontrollpanelen
och väljer sedan
Hardware and Sound
(Maskinvara och ljud). Under
Enheter och skrivare
väljer du
Mus
.
Vissa produkter har en precisionsstyrplatta, vilket ger bättre funktion av gester. För att avgöra om du har en
precisionsstyrplatta och hitta ytterligare information väljer du
Start
,
Inställningar
,
Enheter
och väljer sedan
Styrplatta
.
OBS!
Om inget annat anges kan pekgester användas på både styrplattan och en pekskärm.
Trycka
Peka på ett objekt på skärmen och tryck sedan med ett
ƬQJHU
på styrplattan för att markera det. Du öppnar
ett objekt genom att dubbeltrycka på det.
Använda styrplattan och pekskärmsgester
23
Sample