HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 34 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 77
,GHQWLƬHUD
och ansluta till Miracast-kompatibla trådlösa skärmar (endast vissa
produkter)
Om du vill
LGHQWLƬHUD
och ansluta till en Miracast-kompatibel trådlös skärm utan att stänga den app som du
har öppen för tillfället följer du instruktionerna nedan.
Så här öppnar du Miracast:
Skriv
projicera
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan
Project to a second screen
(Visa på en
andra bildskärm). Välj
Connect to a wireless display
(Anslut till en trådlös bildskärm) och följ sedan
instruktionerna på skärmen.
Använda datatransfer
Din dator är en kraftfull underhållningsenhet som gör det möjligt att överföra foton, videor och
ƬOPHU
från
dina USB-enheter för att se dem på datorn.
Du kan förbättra din visningsupplevelse genom att använda en av datorns USB Type-C-portar för att ansluta
en USB-enhet, t.ex. en mobiltelefon, kamera, aktivitetsspårare eller smartwatch och överföra
ƬOHUQD
till
datorn.
VIKTIGT:
Se till att den externa enheten är ansluten till rätt port på datorn med rätt kabel. Följ
enhetstillverkarens instruktioner.
Gå till
support
och följ anvisningarna för att hitta din produkt för information om att
använda din USB Type-C-funktion.
Ansluta enheter till USB Type-C-port (endast vissa produkter)
OBS!
För att ansluta en USB Type-C-enhet till din dator behöver du en USB Type-C-kabel som du köper
separat.
1.
Anslut ena änden av USB Type-C-kabeln till datorns USB Type-C-port.
2.
Anslut den andra änden av kabeln till den externa enheten.
22
Kapitel 4
Använda underhållningsfunktionerna
Sample