HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 33 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 77
2.
Anslut den andra änden av kabeln till HD-TV:n eller HD-bildskärmen.
3.
Tryck på
f4
för att bläddra mellan fyra visningslägen:
Endast datorskärm:
Skärmbilden visas endast på datorn.
Duplicera:
Skärmbilden visas samtidigt på både datorn och den externa enheten.
Utökat läge:
Skärmbilden visas fördelad över både datorn och den externa enheten.
Endast sekundär skärm:
Skärmbilden visas endast på den externa enheten.
Varje gång du trycker på
f4
ändras visningsläget.
OBS!
För bästa resultat, särskilt om du väljer alternativet "Utökat läge", ska du höja
skärmupplösningen på den externa enheten enligt följande. Välj
Start
-knappen, ikonen
Inställningar
och välj sedan
System
. Under
Bildskärm
väljer du lämplig upplösning och sedan
Behåll ändringar
.
.RQƬJXUHUD
HDMI-ljud
HDMI är det enda videogränssnitt som stöder HD-video och ljud. Så här aktiveras HDMI-ljudet när du har
anslutit en HDMI-TV till datorn:
1.
Högerklicka på ikonen
Speakers
(Högtalare) i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet och
välj sedan
Playback devices
(Uppspelningsenheter).
2.
Välj namnet på den digitala utmatningsenheten på
ƮLNHQ
Uppspelning
.
3.
Välj
Set Default
(Ange standard) och sedan
OK
.
Så här återställer du ljudet till datorhögtalarna:
1.
Högerklicka på ikonen
Speakers
(Högtalare) i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet och
välj sedan
Playback devices
(Uppspelningsenheter).
2.
Välj
Speakers
(Högtalare) på
ƮLNHQ
Playback
(Uppspelning).
3.
Välj
Set Default
(Ange standard) och sedan
OK
.
Använda video
21
Sample