HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 30 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 77
Ansluta till ett trådbundet lokalt nätverk – LAN (endast vissa
produkter)
Använd en LAN-anslutning om du vill ansluta datorn direkt till en router i hemmet (istället för trådlöst) eller
om du vill ansluta datorn till ett
EHƬQWOLJW
nätverk på ditt kontor.
För att kunna ansluta datorn till ett lokalt nätverk behöver du en RJ-45-nätverkskabel och ett nätverksjack,
eller en dockningsenhet eller en expansionsport (tillval) om det inte
ƬQQV
något RJ-45-jack på datorn.
Så här ansluter du nätverkskabeln:
1.
Anslut nätverkskabeln till datorns nätverksjack
(1)
.
2.
Anslut den andra änden av nätverkskabeln till ett nätverksuttag i väggen
(2)
eller en router.
OBS!
Om nätverkskabeln har ett störningsskydd
(3)
avsett att förhindra störningar från TV- och
radiomottagning ska änden med störningsskyddet vara vänd mot datorn.
18
Kapitel 3
Ansluta till ett nätverk
Sample