HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 3 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 77
Säkerhetsmeddelande
VARNING:
Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i
knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta
som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar
OXIWƮÑGHW±
Låt
inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller mjuka föremål, till exempel kuddar, tjocka mattor
eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för
användaren följer de temperaturgränser som har
GHƬQLHUDWV
av International Standard for Safety of
Information Technology Equipment (IEC 60950-1).
iii
Sample