HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 28 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 77
Klicka på ikonen för nätverksstatus i aktivitetsfältet och välj sedan
Nätverks- och
Internetinställningar
.
Ansluta datorn till ett WLAN
OBS!
Om du vill ha åtkomst till Internet i ditt hem måste du öppna ett konto hos en internetleverantör.
Kontakta en lokal internetleverantör och köp en internettjänst och ett modem. Internetleverantören hjälper
dig att installera modemet och nätverkskabeln för att ansluta din trådlösa router till modemet, och testar att
internettjänsten fungerar.
Anslut till WLAN genom att följa dessa steg:
1.
Kontrollera att den trådlösa enheten är påslagen.
2.
Välj ikonen för nätverksstatus i aktivitetsfältet och anslut sedan till något av de tillgängliga nätverken.
Om ditt WLAN är ett säkerhetsförberett WLAN uppmanas du att ange en säkerhetsnyckel. Ange koden
och välj sedan
Nästa
så att anslutningen upprättas.
OBS!
Om det inte
ƬQQV
några WLAN på listan kanske du
EHƬQQHU
dig för långt ifrån en trådlös router
eller åtkomstpunkt.
OBS!
Om det WLAN du vill ansluta till inte visas:
1.
Högerklicka på ikonen för nätverksstatus i aktivitetsfältet och välj sedan
Öppna nätverks- och
Internetinställningar
.
– eller –
Klicka på ikonen för nätverksstatus i aktivitetsfältet och välj sedan
Nätverks- och
Internetinställningar
.
2.
Välj
Nätverks- och delningscenter
i avsnittet
Ändra nätverksinställningarna
.
3.
Välj
Skapa en anslutning eller ett nytt nätverk
.
En lista med alternativ visas där du kan leta efter och ansluta datorn till ett nätverk manuellt, eller
skapa en ny nätverksanslutning.
3.
Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen.
När anslutningen är upprättad högerklickar du på ikonen för nätverksstatus längst till höger i Aktivitetsfältet
för att
YHULƬHUD
anslutningens namn och status.
OBS!
Räckvidden (dvs. hur långt dina trådlösa signaler når) beror på WLAN-implementeringen,
routertillverkaren och störningar från andra elektroniska enheter eller strukturella hinder som väggar och
golv.
Använda HP Mobilt bredband (endast vissa produkter)
Din dator med HP Mobilt bredband har inbyggt stöd för mobilt bredband. När du använder din nya dator med
en mobiloperatörs nätverk får du friheten att ansluta till internet, skicka e-post eller ansluta till ditt
företagsnätverk utan att vara beroende av Wi-Fi-punkter.
Du måste eventuellt ange IMEI- och/eller MEID-numret för HP-modulen för mobilt bredband för att kunna
aktivera en mobil bredbandstjänst. Serienumret
ƬQQV
tryckt på en etikett på undersidan, inuti batterifacket
eller på baksidan av bildskärmen.
– eller –
16
Kapitel 3
Ansluta till ett nätverk
Sample