HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 27 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 77
3
Ansluta till ett nätverk
Du kan ta med dig datorn överallt. Men du kan även utforska världen hemifrån och visa information på
miljontals webbplatser med hjälp av datorn och en trådbunden eller trådlös nätverksanslutning. I det här
kapitlet beskrivs hur du ansluter datorn till internet.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Datorn kan vara utrustad med en eller
ƮHUD
av följande trådlösa enheter:
WLAN-enhet – Ansluter datorn till trådlösa lokala nätverk (vanligen kallade Wi-Fi-nätverk, trådlösa LAN
eller WLAN) på företag, i hemmet och på allmänna platser som
Ʈ\JSODWVHU³
restauranger, kaféer, hotell
och universitet. I ett WLAN kommunicerar datorns mobila trådlösa enhet med en trådlös router eller en
trådlös åtkomstpunkt.
HP-modul för mobilt bredband – Ger trådlös anslutning i ett trådlöst WWAN-nätverk (Wide-Area
Network), ett mycket större område. Mobilnätverksoperatörer installerar basstationer (liknande
mobiltelefonmaster) i stora
JHRJUDƬVND
områden, vilket ger
HƫHNWLY
täckning i hela delstater, regioner
eller till och med länder.
Bluetooth®-enhet – Skapar ett personligt nätverk (PAN) för anslutning till andra Bluetooth-enheter som
datorer, telefoner, skrivare, headset, högtalare och kameror. I ett PAN kommunicerar varje enhet direkt
med andra enheter. Enheterna måste vara relativt nära varandra – i normalfallet inom 10 meter (ca 33
fot).
Använda kontrollerna för trådlöst
Du kan kontrollera de trådlösa enheterna i datorn med en eller
ƮHUD
av dessa metoder:
Tangent för
Ʈ\JSODQVO¿JH
(kallas också knapp för trådlöst eller tangent för trådlöst) (kallas tangent för
Ʈ\JSODQVO¿JH
i det här kapitlet)
Operativsystemskontroller
Tangent för
Ʈ\JSODQVO¿JH
Datorn kan ha en tangent för
Ʈ\JSODQVO¿JH³
en eller
ƮHUD
trådlösa enheter och en eller två lampor för
trådlöst. Alla trådlösa enheter på din dator är fabriksaktiverade som standard.
Den trådlösa lampan visar den övergripande driftstatusen för dina trådlösa enheter, inte statusen för
enskilda enheter.
Operativsystemskontroller
I Nätverks- och delningscenter kan du skapa en anslutning eller ett nätverk, ansluta datorn till ett nätverk och
diagnostisera och reparera nätverksproblem.
Så här använder du kontrollerna i operativsystemet:
Högerklicka på ikonen för nätverksstatus i aktivitetsfältet och välj sedan
Öppna nätverks- och
Internetinställningar
.
– eller –
Ansluta till ett trådlöst nätverk
15
Sample