HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 26 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 77
Din serviceetikett liknar något av exemplen nedan. Titta på bilden som närmast motsvarar
serviceetiketten på din dator.
Tabell 2-10
Serviceetikettens komponenter
Komponent
(1)
HP-produktnamn
(2)
Modellnummer
(3)
Produkt-ID
(4)
Serienummer
(5)
Garantiperiod
Tabell 2-11
Serviceetikettens komponenter
Komponent
(1)
HP-produktnamn
(2)
Produkt-ID
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiod
Etikett(er) med föreskrifter – Visar föreskrift(er) som är relevanta för datorn.
Trådlöst,
FHUWLƬHULQJVHWLNHWW´HUµ
– Visar information om trådlösa enheter och typgodkännanden för
några av de länder där enheterna har godkänts för användning.
14
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample