HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 25 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 77
Tabell 2-8
Åtgärdstangenter och deras beskrivningar (fortsättning)
Ikon
Beskrivning
Stänger av eller återställer högtalarljudet.
Startar och stänger av
Ʈ\JSODQVO¿JHW
och den trådlösa funktionen.
OBS!
Tangenten för
Ʈ\JSODQVO¿JH
kallas också knappen för trådlöst.
OBS!
Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst nätverk vara
NRQƬJXUHUDW±
Undersidan
Tabell 2-9
Komponenter på underkanten och deras beskrivningar
Komponent
Beskrivning
Ventilationsöppning
Aktiverar ett
OXIWƮÑGH
som kyler av interna komponenter.
OBS!
Datorns
Ʈ¿NW
startar automatiskt för att kyla interna
komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den
interna
Ʈ¿NWHQ
slås på och av under vanlig drift.
Etiketter
På etiketterna som sitter på datorn
ƬQQV
information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser
utomlands med datorn. Etiketter kan vara i form av papper eller tryckta på produkten.
VIKTIGT:
De etiketter som beskrivs i detta avsnitt kan sitta på följande ställen: på undersidan av datorn,
inuti batterifacket, under serviceluckan, på baksidan av bildskärmen eller på undersidan av en surfplattas
stöd.
Serviceetikett – Ger viktig information som
LGHQWLƬHUDU
datorn. När du kontaktar support blir du kanske
ombedd att uppge serienumret och eventuellt också produkt- eller modellnumret. Leta upp den här
informationen innan du kontaktar supporten.
Undersidan
13
Sample