HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 23 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 77
Specialtangenter
Tabell 2-7
Specialtangenter och deras beskrivningar
Komponent
Beskrivning
(1)
esc
-tangent
Visar systeminformation när den trycks ned i kombination med
fn
-tangenten.
(2)
fn
-tangent
Utför
VSHFLƬND
funktioner när du kombinerar med en annan
tangent.
(3)
Windows-tangent
Öppnar Startmenyn.
OBS!
Om du trycker på Windows-tangenten igen stängs Start-
menyn.
(4)
Åtgärdstangenter
Utför systemfunktioner som används ofta.
OBS!
Åtgärdstangenten
f5
slår på och stänger av
tangentbordets bakgrundsbelysning på vissa produkter.
(5)
num lock
-tangent
Växlar mellan navigeringsfunktion och numerisk funktion på den
integrerade numeriska knappsatsen.
(6)
Integrerad numerisk knappsats
En separat knappsats till höger om det alfabetiska
tangentbordet. När du tryckt på
num lock
kan knappsatsen
användas som ett externt numeriskt tangentbord.
OBS!
Om knappsatsfunktionen är aktiv när datorn stängs av,
aktiveras den när datorn startas igen.
Åtgärdstangenter
En åtgärdstangent utför den funktion som anges med ikonen på tangenten. Ta reda på vilka tangenter som
ƬQQV
på din produkt i
Specialtangenter
på sidan
11
.
För att använda en åtgärdstangent trycker du på och håller ned den tangenten.
Tangentbordsområde
11
Sample