HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 22 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 77
Tabell 2-6
Knapp, högtalare, lufthål och
ƬQJHUDYWU\FNVO¿VDUH
och deras beskrivningar (fortsättning)
Komponent
Beskrivning
OBS!
Datorns
Ʈ¿NW
startar automatiskt för att kyla interna
komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att
den interna
Ʈ¿NWHQ
slås på och av under vanlig drift.
(4)
Fingeravtrycksläsare (endast vissa produkter)
Tillåter inloggning i Windows med hjälp av
ƬQJHUDYWU\FN
istället
för lösenord.
För att använda
ƬQJHUDYWU\FNVO¿VDUHQ
placerar du
ƬQJUHW
ƬQJHUDYWU\FNVO¿VDUHQ
tills den läser av ditt
ƬQJHUDYWU\FN±
Se
Använda Windows Hello (endast vissa
produkter)
på sidan
39
för ytterligare information.
VIKTIGT:
För att förhindra problem med
ƬQJHUDYWU\FNVLQORJJQLQJ
ska du se till att alla sidor av
ƬQJUHW
registreras av
ƬQJHUDYWU\FNVO¿VDUHQ
när du registrerar ditt
ƬQJHUDYWU\FN±
10
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample