HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 21 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 77
Knapp, högtalare, lufthål och
ƬQJHUDYWU\FNVO¿VDUH
Tabell 2-6
Knapp, högtalare, lufthål och
ƬQJHUDYWU\FNVO¿VDUH
och deras beskrivningar
Komponent
Beskrivning
(1)
Strömknapp
Slå på datorn genom att trycka på knappen.
När datorn är påslagen aktiverar du strömsparläget genom
att snabbt trycka på knappen.
När datorn är i strömsparläge trycker du lätt på knappen
för att lämna strömsparläget (endast vissa produkter).
När datorn är i viloläge avslutar du detta genom att snabbt
trycka på knappen.
VIKTIGT:
Om du håller ned strömknappen förlorar du all
information som inte har sparats.
Om datorn har slutat reagera och det inte går att använda
avstängningsprocedurerna kan du stänga av datorn genom att
hålla ned strömknappen i minst 5 sekunder.
Se energialternativen för att lära dig mer om
energiinställningarna:
Högerklicka på ikonen för
Energi
och välj sedan
Power Options
(Energialternativ).
(2)
Högtalare
Producerar ljud.
(3)
Ventilationsöppning
Aktiverar ett
OXIWƮÑGH
som kyler av interna komponenter.
Tangentbordsområde
9
Sample