HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 19 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 77
Tangentbordsområde
Styrplatta
Tabell 2-4
Styrplattans komponenter och deras beskrivningar
Komponent
Beskrivning
(1)
Styrplattezon
Läser av dina
ƬQJHUJHVWHU
för att
Ʈ\WWD
pekaren eller aktivera
objekt på skärmen.
OBS!
Mer information
ƬQQV
i
Använda styrplattan och
pekskärmsgester
på sidan
23
.
(2)
Vänster pekplatteknapp
Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(3)
Höger pekplatteknapp
Fungerar som högerknappen på en extern mus.
Tangentbordsområde
7
Sample