HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 17 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 77
Vänster sida
Tabell 2-2
Komponenter på vänster sida och deras beskrivningar
Komponent
Beskrivning
(1)
RJ-45-uttag (nätverk)/statuslampor
Ansluter en nätverkskabel.
Vit: Nätverket är anslutet.
Gul: Nätverket används.
(2)
HDMI-port
Ansluter en extra video- eller ljudenhet, t.ex. en HDTV, en annan
kompatibel digital- eller ljudkomponent eller en HDMI-enhet
med hög hastighet.
(3)
USB Type-C-port
Ansluter en USB-enhet, som en mobiltelefon, kamera,
aktivitetsspårare eller smartwatch, och överför data.
OBS!
Kablar och/eller adaptrar (köps separat) kan krävas.
(4)
Enhetslampa (endast vissa produkter)
Blinkar vitt: Hårddisken används.
(5)
Strömlampa
Tänd: Datorn är på.
Blinkande: Datorn är i strömsparläge. Strömmen till
skärmen och andra inaktiva komponenter stängs av.
Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. Viloläge är ett
energisparläge som använder minsta möjliga ström.
(6)
Kombinerat jack för ljudutgång (hörlurar)/
ljudingång (mikrofon)
Ansluter stereohögtalare, hörlurar, hörsnäckor, ett headset eller
en TV-ljudkabel (tillval). Ansluter även en headsetmikrofon
(tillval). Detta uttag stöder inte extra fristående mikrofoner.
VARNING:
Minska risken för hörselskador genom att justera
volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller
ett headset. Mer information om säkerhet
ƬQQV
i
Reglerings-,
säkerhets- och miljöföreskrifter
.
Så här öppnar du handboken:
Välj
Start
-knappen,
HP Hjälp och support
och välj sedan
HP-dokumentation
.
OBS!
När en enhet ansluts till uttaget inaktiveras datorns
högtalare.
Vänster sida
5
Sample