HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 16 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 77
Höger sida
Tabell 2-1
Komponenter på höger sida och deras beskrivningar
Komponent
Beskrivning
(1)
Minneskortläsare
Läser extra minneskort som används för att lagra, hantera, dela
eller få åtkomst till information.
Så här sätter du i ett kort:
1.
Håll kortet med etiketten uppåt och kontakterna vända
mot datorn.
2.
För in kortet i minneskortläsaren och tryck in det tills det
sitter på plats.
Så här tar du ut ett kort:
Dra ut kortet ur minneskortläsaren.
(2)
USB SuperSpeed-portar (2)
Anslut en USB-enhet, t.ex. en mobiltelefon, kamera,
aktivitetsspårare eller smartwatch, och överför data med hög
hastighet.
(3)
Nätadapter- och batterilampa
Vit: Nätadaptern är ansluten och batteriet är helt laddat.
Blinkar vitt: Nätadaptern är inte ansluten och batteriet har
nått en låg batteriladdningsnivå.
Gul: Nätadaptern är ansluten och batteriet laddas.
Släckt: Batteriet laddas inte.
(4)
Strömuttag
Ansluter en nätadapter.
4
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample