HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 15 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 77
2
Lära känna datorn
Din dator har toppklassade komponenter. Det här kapitlet innehåller information om dina komponenter, var
de är placerade och hur de fungerar.
Hitta maskinvara
Så här får du reda på vilken maskinvara som
ƬQQV
installerad i datorn:
Skriv
enhetshanteraren
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen
Enhetshanteraren
.
En lista över alla enheter som har installerats på datorn visas.
Om du vill ha information om systemets maskinvarukomponenter och versionsnumret för system-BIOS
trycker du på
fn
+
esc
(endast vissa produkter).
Hitta programvara
Så här får du reda på vilken programvara som
ƬQQV
installerad på datorn:
Högerklicka på
Start
-knappen och välj sedan
Apps and Featuers
(Program och funktioner).
Hitta maskinvara
3
Sample