HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 13 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 77
1
Komma igång
Den här datorn är ett kraftfullt verktyg avsett att förbättra ditt arbete och din underhållning. Läs det här
kapitlet för att lära dig hur du bäst använder datorn efter att ha installerat den, roliga saker du kan göra med
datorn och var du hittar
ƮHU
HP-resurser.
Bra metoder
När du
NRQƬJXUHUDW
och registrerat datorn rekommenderar vi att du utför följande steg för att få ut så mycket
som möjligt av din smarta investering:
Säkerhetskopiera hårddisken genom att skapa återställningsmedier. Se
Säkerhetskopiera, återställa
och återskapa
på sidan
50
.
Anslut datorn till ett trådbundet eller trådlöst nätverk om det inte redan är gjort. Se
Ansluta till ett
nätverk
på sidan
15
.
Bekanta dig med datorns maskin- och programvara. Se
Lära känna datorn
på sidan
3
och
Använda
underhållningsfunktionerna
på sidan
19
om du vill ha mer information.
Uppdatera eller köp antivirusprogramvara. Se
Använda antivirusprogramvara
på sidan
40
.
Bra metoder
1
Sample