HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 10 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 77
Hämta HP Hardware Diagnostics Windows med produktnamn eller
produktnummer (endast vissa produkter)
.....................................................................
46
Installera HP PC Hardware Diagnostics Windows
.............................................................................
46
Använda HP PC Hardware Diagnostics UEFI
........................................................................................................
46
Starta HP PC Hardware Diagnostics UEFI
..........................................................................................
47
Hämta HP PC Hardware Diagnostics UEFI till en
86%²ƮDVKHQKHW
....................................................
47
Hämta den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics UEFI
............................
47
Hämta HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnamn eller
produktnummer (endast vissa produkter)
.....................................................................
47
Använda inställningar för Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (endast vissa produkter)
......................
48
Hämta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
...........................................................................
48
Hämta den senaste versionen av Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
..............
48
Hämta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnamn eller
produktnummer
..............................................................................................................
48
Anpassa inställningarna för Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.........................................
48
11
Säkerhetskopiera, återställa och återskapa
.................................................................................................
50
Säkerhetskopiera information och skapa återställningsmedier
........................................................................
50
Använda verktygen i Windows
..........................................................................................................
50
Använda HP Cloud Recovery Download Tool för att skapa återställningsmedier (endast vissa
produkter)
..........................................................................................................................................
50
Återställa
.............................................................................................................................................................
51
Återställa och uppdatera med Windows-verktyg
.............................................................................
51
Återställning med HP-återställningsmedier
....................................................................................
51
Ändra datorns startordning
..............................................................................................................
51
12
6SHFLƬNDWLRQHU
..........................................................................................................................................
53
,QHƫHNW
.................................................................................................................................................................
53
Driftsmiljö
............................................................................................................................................................
54
13
Elektrostatisk urladdning
..........................................................................................................................
55
14
Tillgänglighet
............................................................................................................................................
56
Tillgänglighet
.......................................................................................................................................................
56
Hitta de tekniska verktyg du behöver
...............................................................................................
56
Vårt åtagande
....................................................................................................................................
56
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
.......................................................
56
Hitta de bästa hjälpmedlen
...............................................................................................................
57
Bedömning av dina behov
..............................................................................................
57
Hjälpmedel för HP-produkter
.........................................................................................
57
Standarder och lagstiftning
.................................................................................................................................
58
x
Sample